תהילים 129

1

שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל:

2

רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי:

3

על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם:

4

יהוה צדיק קצץ עבות רשעים:

5

יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון:

6

יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש:

7

שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר:

8

ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה: