תהילים 128

1

שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו:

2

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:

3

אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך:

4

הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה:

5

יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך:

6

וראה בנים לבניך שלום על ישראל: