תהילים 127

1

שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר:

2

שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא:

3

הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן:

4

כחצים ביד גבור כן בני הנעורים:

5

אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער: