תהילים 126

1

שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים:

2

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה:

3

הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים:

4

שובה יהוה את שבותנו כאפיקים בנגב:

5

הזרעים בדמעה ברנה יקצרו:

6

הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו: