תהילים 125

1

שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב:

2

ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם:

3

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם:

4

היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם:

5

והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל: