תהילים 124

1

שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר נא ישראל:

2

לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם:

3

אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו:

4

אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו:

5

אזי עבר על נפשנו המים הזידונים:

6

ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם:

7

נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו:

8

עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ: