תהילים 123

1

שיר המעלות אליך נשאתי את עיני הישבי בשמים:

2

הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו:

3

חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז:

4

רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים: