תהילים 122

1

שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך:

2

עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם:

3

ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו:

4

ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה:

5

כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד:

6

שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך:

7

יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך:

8

למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך:

9

למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך: