תהילים 121

1

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי:

2

עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ:

3

אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך:

4

הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל:

5

יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך:

6

יומם השמש לא יככה וירח בלילה:

7

יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך:

8

יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם: