תהילים 120

1

שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני:

2

יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה:

3

מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה:

4

חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים:

5

אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר:

6

רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום:

7

אני שלום וכי אדבר המה למלחמה: