בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

תהילים 12

1

למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם:

2

שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו:

3

יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות:

4

אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו:

5

משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו:

6

אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים:

7

אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם:

8

סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977