תהילים 118

1

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

2

יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו:

3

יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו:

4

יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו:

5

מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה:

6

יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם:

7

יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי:

8

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם:

9

טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים:

10

כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם:

11

סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם:

12

סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם:

13

דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני:

14

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה:

15

קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל:

16

ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל:

17

לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה:

18

יסר יסרני יה ולמות לא נתנני:

19

פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה:

20

זה השער ליהוה צדיקים יבאו בו:

21

אודך כי עניתני ותהי לי לישועה:

22

אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה:

23

מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו:

24

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו:

25

אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא:

26

ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה:

27

אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח:

28

אלי אתה ואודך אלהי ארוממך:

29

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו: