תהילים 117

1

הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים:

2

כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה: