תהילים 116

1

אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני:

2

כי הטה אזנו לי ובימי אקרא:

3

אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא:

4

ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי:

5

חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם:

6

שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע:

7

שובי נפשי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי:

8

כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי:

9

אתהלך לפני יהוה בארצות החיים:

10

האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד:

11

אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב:

12

מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי:

13

כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא:

14

נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו:

15

יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו:

16

אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי:

17

לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא:

18

נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו:

19

בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה: