תהילים 114

1

בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז:

2

היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו:

3

הים ראה וינס הירדן יסב לאחור:

4

ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן:

5

מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור:

6

ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן:

7

מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב:

8

ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים: