בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

תהילים 113

1

הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה:

2

יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם:

3

ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה:

4

רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו:

5

מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת:

6

המשפילי לראות בשמים ובארץ:

7

מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון:

8

להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו:

9

מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977