תהילים 112

1

הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד:

2

גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך:

3

הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד:

4

זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק:

5

טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט:

6

כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק:

7

משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה:

8

סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו:

9

פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד:

10

רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד: