תהילים 111

1

הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה:

2

גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם:

3

הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד:

4

זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה:

5

טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו:

6

כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים:

7

מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו:

8

סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר:

9

פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו:

10

ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד: