תהילים 110

1

לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך:

2

מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך:

3

עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך:

4

נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק:

5

אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים:

6

ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה:

7

מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש: