תהילים 108

1

שיר מזמור לדוד נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף כבודי:

2

עורה הנבל וכנור אעירה שחר:

3

אודך בעמים יהוה ואזמרך בל אמים:

4

כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך:

5

רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך:

6

למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני:

7

אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד:

8

לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי:

9

מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת אתרועע:

10

מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום:

11

הלא אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאתינו:

12

הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם:

13

באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו: