תהילים 103

1

לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו:

2

ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו:

3

הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי:

4

הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים:

5

המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי:

6

עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל עשוקים:

7

יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו:

8

רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד:

9

לא לנצח יריב ולא לעולם יטור:

10

לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו:

11

כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו:

12

כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו:

13

כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו:

14

כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו:

15

אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ:

16

כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו:

17

וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים:

18

לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם:

19

יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה:

20

ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו:

21

ברכו יהוה כל צבאיו משרתיו עשי רצונו:

22

ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה: