תהילים 102

1

תפלה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא:

2

אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני:

3

כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו:

4

הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי:

5

מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי:

6

דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות:

7

שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג:

8

כל היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו:

9

כי אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי:

10

מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני:

11

ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש:

12

ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר:

13

אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד:

14

כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו:

15

וייראו גוים את שם יהוה וכל מלכי הארץ את כבודך:

16

כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו:

17

פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם:

18

תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה:

19

כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל ארץ הביט:

20

לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה:

21

לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם:

22

בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את יהוה:

23

ענה בדרך כחו קצר ימי:

24

אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך:

25

לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים:

26

המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו:

27

ואתה הוא ושנותיך לא יתמו:

28

בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון: