תהילים 101

1

לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה:

2

אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי:

3

לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי:

4

לבב עקש יסור ממני רע לא אדע:

5

מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל:

6

עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני:

7

לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני:

8

לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און: