תהילים 100

1

מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ:

2

עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה:

3

דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו:

4

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו:

5

כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו: