בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

תהילים 10

1

למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה:

2

בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו:

3

כי הלל רשע על תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה:

4

רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו:

5

יחילו דרכו בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם:

6

אמר בלבו בל אמוט לדר ודר אשר לא ברע:

7

אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון:

8

ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו:

9

יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו:

10

ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים:

11

אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח:

12

קומה יהוה אל נשא ידך אל תשכח עניים:

13

על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש:

14

ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר:

15

שבר זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא:

16

יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו:

17

תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך:

18

לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977