תהילים 1

1

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב:

2

כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה:

3

והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח:

4

לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח:

5

על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים:

6

כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד: