אסתר 8

1

ויען בלדד השוחי ויאמר:

2

עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך:

3

האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק:

4

אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם:

5

אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן:

6

אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך:

7

והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד:

8

כי שאל נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם:

9

כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ:

10

הלא הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים:

11

היגאה גמא בלא בצה ישגה אחו בלי מים:

12

עדנו באבו לא יקטף ולפני כל חציר ייבש:

13

כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד:

14

אשר יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו:

15

ישען על ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום:

16

רטב הוא לפני שמש ועל גנתו ינקתו תצא:

17

על גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה:

18

אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך:

19

הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו:

20

הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד מרעים:

21

עד ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה:

22

שנאיך ילבשו בשת ואהל רשעים איננו: