אסתר 7

1

הלא צבא לאנוש על ארץ וכימי שכיר ימיו:

2

כעבד ישאף צל וכשכיר יקוה פעלו:

3

כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי:

4

אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב ושבעתי נדדים עדי נשף:

5

לבש בשרי רמה וגיש עפר עורי רגע וימאס:

6

ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה:

7

זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב:

8

לא תשורני עין ראי עיניך בי ואינני:

9

כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה:

10

לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקמו:

11

גם אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי:

12

הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר:

13

כי אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי:

14

וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני:

15

ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי:

16

מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי:

17

מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך:

18

ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו:

19

כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי:

20

חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא:

21

ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני: