אסתר 6

1

ויען איוב ויאמר:

2

לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו יחד:

3

כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו:

4

כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני:

5

הינהק פרא עלי דשא אם יגעה שור על בלילו:

6

היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות:

7

מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי:

8

מי יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה:

9

ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני:

10

ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי לא כחדתי אמרי קדוש:

11

מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי:

12

אם כח אבנים כחי אם בשרי נחוש:

13

האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני:

14

למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב:

15

אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו:

16

הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג:

17

בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם:

18

ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו:

19

הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו למו:

20

בשו כי בטח באו עדיה ויחפרו:

21

כי עתה הייתם לא תראו חתת ותיראו:

22

הכי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי:

23

ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני:

24

הורוני ואני אחריש ומה שגיתי הבינו לי:

25

מה נמרצו אמרי ישר ומה יוכיח הוכח מכם:

26

הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש:

27

אף על יתום תפילו ותכרו על ריעכם:

28

ועתה הואילו פנו בי ועל פניכם אם אכזב:

29

שבו נא אל תהי עולה ושבי עוד צדקי בה:

30

היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות: