אסתר 5

1

קרא נא היש עונך ואל מי מקדשים תפנה:

2

כי לאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה:

3

אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם:

4

ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל:

5

אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם:

6

כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל:

7

כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף:

8

אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי:

9

עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר:

10

הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות:

11

לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע:

12

מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה:

13

לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה:

14

יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים:

15

וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון:

16

ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה:

17

הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס:

18

כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה:

19

בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע:

20

ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב:

21

בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא:

22

לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא:

23

כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך:

24

וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא:

25

וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ:

26

תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו:

27

הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך: