בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

איוב 40

1

ויען יהוה את איוב ויאמר:

2

הרב עם שדי יסור מוכיח אלוה יעננה:

3

ויען איוב את יהוה ויאמר:

4

הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו פי:

5

אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף:

6

ויען יהוה את איוב מן סערה ויאמר:

7

אזר נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני:

8

האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק:

9

ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם:

10

עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש:

11

הפץ עברות אפך וראה כל גאה והשפילהו:

12

ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם:

13

טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון:

14

וגם אני אודך כי תושע לך ימינך:

15

הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל:

16

הנה נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו:

17

יחפץ זנבו כמו ארז גידי פחדו ישרגו:

18

עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל:

19

הוא ראשית דרכי אל העשו יגש חרבו:

20

כי בול הרים ישאו לו וכל חית השדה ישחקו שם:

21

תחת צאלים ישכב בסתר קנה ובצה:

22

יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי נחל:

23

הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו:

24

בעיניו יקחנו במוקשים ינקב אף:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977