אסתר 4

1

ויען אליפז התימני ויאמר:

2

הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל:

3

הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק:

4

כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ:

5

כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל:

6

הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך:

7

זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו:

8

כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו:

9

מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו:

10

שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו:

11

ליש אבד מבלי טרף ובני לביא יתפרדו:

12

ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו:

13

בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על אנשים:

14

פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד:

15

ורוח על פני יחלף תסמר שערת בשרי:

16

יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע:

17

האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר:

18

הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה:

19

אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש:

20

מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו:

21

הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה: