אסתר 38

1

ויען יהוה את איוב מן הסערה ויאמר:

2

מי זה מחשיך עצה במלין בלי דעת:

3

אזר נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני:

4

איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה:

5

מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו:

6

על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה:

7

ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים:

8

ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא:

9

בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו:

10

ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים:

11

ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך:

12

המימיך צוית בקר ידעתה שחר מקמו:

13

לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה:

14

תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש:

15

וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר:

16

הבאת עד נבכי ים ובחקר תהום התהלכת:

17

הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות תראה:

18

התבננת עד רחבי ארץ הגד אם ידעת כלה:

19

אי זה הדרך ישכן אור וחשך אי זה מקמו:

20

כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו:

21

ידעת כי אז תולד ומספר ימיך רבים:

22

הבאת אל אצרות שלג ואצרות ברד תראה:

23

אשר חשכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה:

24

אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ:

25

מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות:

26

להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו:

27

להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא:

28

היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל:

29

מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו:

30

כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו:

31

התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח:

32

התציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם:

33

הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ:

34

התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך:

35

התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו:

36

מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה:

37

מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב:

38

בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו:

39

התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא:

40

כי ישחו במעונות ישבו בסכה למו ארב:

41

מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל: