אסתר 37

1

אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו:

2

שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא:

3

תחת כל השמים ישרהו ואורו על כנפות הארץ:

4

אחריו ישאג קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי ישמע קולו:

5

ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע:

6

כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו:

7

ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו:

8

ותבא חיה במו ארב ובמעונתיה תשכן:

9

מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה:

10

מנשמת אל יתן קרח ורחב מים במוצק:

11

אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו:

12

והוא מסבות מתהפך בתחבולתו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה:

13

אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימצאהו:

14

האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל:

15

התדע בשום אלוה עליהם והופיע אור עננו:

16

התדע על מפלשי עב מפלאות תמים דעים:

17

אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום:

18

תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק:

19

הודיענו מה נאמר לו לא נערך מפני חשך:

20

היספר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבלע:

21

ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם:

22

מצפון זהב יאתה על אלוה נורא הוד:

23

שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה:

24

לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב: