בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

איוב 36

1

ויסף אליהוא ויאמר:

2

כתר לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים:

3

אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק:

4

כי אמנם לא שקר מלי תמים דעות עמך:

5

הן אל כביר ולא ימאס כביר כח לב:

6

לא יחיה רשע ומשפט עניים יתן:

7

לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו:

8

ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני:

9

ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו:

10

ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישבון מאון:

11

אם ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים:

12

ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו בבלי דעת:

13

וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם:

14

תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים:

15

יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם:

16

ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן:

17

ודין רשע מלאת דין ומשפט יתמכו:

18

כי חמה פן יסיתך בספק ורב כפר אל יטך:

19

היערך שועך לא בצר וכל מאמצי כח:

20

אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם:

21

השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעני:

22

הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה:

23

מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה:

24

זכר כי תשגיא פעלו אשר שררו אנשים:

25

כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק:

26

הן אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא חקר:

27

כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו:

28

אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב:

29

אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו:

30

הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה:

31

כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר:

32

על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע:

33

יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977