אסתר 35

1

ויען אליהו ויאמר:

2

הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל:

3

כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי:

4

אני אשיבך מלין ואת רעיך עמך:

5

הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך:

6

אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו:

7

אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח:

8

לאיש כמוך רשעך ולבן אדם צדקתך:

9

מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים:

10

ולא אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה:

11

מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו:

12

שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים:

13

אך שוא לא ישמע אל ושדי לא ישורנה:

14

אף כי תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו:

15

ועתה כי אין פקד אפו ולא ידע בפש מאד:

16

ואיוב הבל יפצה פיהו בבלי דעת מלין יכבר: