אסתר 32

1

וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את איוב כי הוא צדיק בעיניו:

2

ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים:

3

ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב:

4

ואליהו חכה את איוב בדברים כי זקנים המה ממנו לימים:

5

וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו:

6

ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם:

7

אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה:

8

אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם:

9

לא רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט:

10

לכן אמרתי שמעה לי אחוה דעי אף אני:

11

הן הוחלתי לדבריכם אזין עד תבונתיכם עד תחקרון מלין:

12

ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם:

13

פן תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא איש:

14

ולא ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו:

15

חתו לא ענו עוד העתיקו מהם מלים:

16

והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד:

17

אענה אף אני חלקי אחוה דעי אף אני:

18

כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני:

19

הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע:

20

אדברה וירוח לי אפתח שפתי ואענה:

21

אל נא אשא פני איש ואל אדם לא אכנה:

22

כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני: