אסתר 30

1

ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני:

2

גם כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח:

3

בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמש שואה ומשאה:

4

הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם:

5

מן גו יגרשו יריעו עלימו כגנב:

6

בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים:

7

בין שיחים ינהקו תחת חרול יספחו:

8

בני נבל גם בני בלי שם נכאו מן הארץ:

9

ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה:

10

תעבוני רחקו מני ומפני לא חשכו רק:

11

כי יתרו פתח ויענני ורסן מפני שלחו:

12

על ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם:

13

נתסו נתיבתי להותי יעילו לא עזר למו:

14

כפרץ רחב יאתיו תחת שאה התגלגלו:

15

ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישעתי:

16

ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני ימי עני:

17

לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון:

18

ברב כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני:

19

הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר:

20

אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן בי:

21

תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני:

22

תשאני אל רוח תרכיבני ותמגגני תשוה:

23

כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי:

24

אך לא בעי ישלח יד אם בפידו להן שוע:

25

אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון:

26

כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל:

27

מעי רתחו ולא דמו קדמני ימי עני:

28

קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע:

29

אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה:

30

עורי שחר מעלי ועצמי חרה מני חרב:

31

ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים: