אסתר 3

1

אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו:

2

ויען איוב ויאמר:

3

יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר:

4

היום ההוא יהי חשך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה:

5

יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום:

6

הלילה ההוא יקחהו אפל אל יחד בימי שנה במספר ירחים אל יבא:

7

הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל תבא רננה בו:

8

יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן:

9

יחשכו כוכבי נשפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי שחר:

10

כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני:

11

למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע:

12

מדוע קדמוני ברכים ומה שדים כי אינק:

13

כי עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי:

14

עם מלכים ויעצי ארץ הבנים חרבות למו:

15

או עם שרים זהב להם הממלאים בתיהם כסף:

16

או כנפל טמון לא אהיה כעללים לא ראו אור:

17

שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח:

18

יחד אסירים שאננו לא שמעו קול נגש:

19

קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו:

20

למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש:

21

המחכים למות ואיננו ויחפרהו ממטמונים:

22

השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר:

23

לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו:

24

כי לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי:

25

כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי:

26

לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז: