אסתר 29

1

ויסף איוב שאת משלו ויאמר:

2

מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני:

3

בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך:

4

כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי:

5

בעוד שדי עמדי סביבותי נערי:

6

ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי שמן:

7

בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי:

8

ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו:

9

שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם:

10

קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה:

11

כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני:

12

כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו:

13

ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן:

14

צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי:

15

עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני:

16

אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו:

17

ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף:

18

ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים:

19

שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי:

20

כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף:

21

לי שמעו ויחלו וידמו למו עצתי:

22

אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי:

23

ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש:

24

אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון:

25

אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם: