אסתר 28

1

כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו:

2

ברזל מעפר יקח ואבן יצוק נחושה:

3

קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות:

4

פרץ נחל מעם גר הנשכחים מני רגל דלו מאנוש נעו:

5

ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש:

6

מקום ספיר אבניה ועפרת זהב לו:

7

נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה:

8

לא הדריכהו בני שחץ לא עדה עליו שחל:

9

בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים:

10

בצורות יארים בקע וכל יקר ראתה עינו:

11

מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור:

12

והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה:

13

לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים:

14

תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי:

15

לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה:

16

לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר:

17

לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז:

18

ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים:

19

לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה:

20

והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה:

21

ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה:

22

אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה:

23

אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה:

24

כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה:

25

לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה:

26

בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות:

27

אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה:

28

ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה: