אסתר 26

1

ויען איוב ויאמר:

2

מה עזרת ללא כח הושעת זרוע לא עז:

3

מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת:

4

את מי הגדת מלין ונשמת מי יצאה ממך:

5

הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם:

6

ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון:

7

נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה:

8

צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם:

9

מאחז פני כסה פרשז עליו עננו:

10

חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך:

11

עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו:

12

בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב:

13

ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח:

14

הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן: