אסתר 24

1

מדוע משדי לא נצפנו עתים וידעו לא חזו ימיו:

2

גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו:

3

חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה:

4

יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי ארץ:

5

הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים:

6

בשדה בלילו יקצירו וכרם רשע ילקשו:

7

ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה:

8

מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו צור:

9

יגזלו משד יתום ועל עני יחבלו:

10

ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר:

11

בין שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו:

12

מעיר מתים ינאקו ונפש חללים תשוע ואלוה לא ישים תפלה:

13

המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו:

14

לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב:

15

ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים:

16

חתר בחשך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור:

17

כי יחדו בקר למו צלמות כי יכיר בלהות צלמות:

18

קל הוא על פני מים תקלל חלקתם בארץ לא יפנה דרך כרמים:

19

ציה גם חם יגזלו מימי שלג שאול חטאו:

20

ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה:

21

רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב:

22

ומשך אבירים בכחו יקום ולא יאמין בחיין:

23

יתן לו לבטח וישען ועיניהו על דרכיהם:

24

רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו:

25

ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי: