אסתר 23

1

ויען איוב ויאמר:

2

גם היום מרי שחי ידי כבדה על אנחתי:

3

מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו:

4

אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות:

5

אדעה מלים יענני ואבינה מה יאמר לי:

6

הברב כח יריב עמדי לא אך הוא ישם בי:

7

שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי:

8

הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא אבין לו:

9

שמאול בעשתו ולא אחז יעטף ימין ולא אראה:

10

כי ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא:

11

באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא אט:

12

מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו:

13

והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש:

14

כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו:

15

על כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו:

16

ואל הרך לבי ושדי הבהילני:

17

כי לא נצמתי מפני חשך ומפני כסה אפל: