אסתר 22

1

ויען אליפז התמני ויאמר:

2

הלאל יסכן גבר כי יסכן עלימו משכיל:

3

החפץ לשדי כי תצדק ואם בצע כי תתם דרכיך:

4

המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט:

5

הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך:

6

כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט:

7

לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם:

8

ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה:

9

אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא:

10

על כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם:

11

או חשך לא תראה ושפעת מים תכסך:

12

הלא אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי רמו:

13

ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט:

14

עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך:

15

הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי און:

16

אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם:

17

האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו:

18

והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני:

19

יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו:

20

אם לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש:

21

הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה:

22

קח נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך:

23

אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך:

24

ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר:

25

והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך:

26

כי אז על שדי תתענג ותשא אל אלוה פניך:

27

תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם:

28

ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור:

29

כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע:

30

ימלט אי נקי ונמלט בבר כפיך: