אסתר 19

1

ויען איוב ויאמר:

2

עד אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במלים:

3

זה עשר פעמים תכלימוני לא תבשו תהכרו לי:

4

ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי:

5

אם אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי:

6

דעו אפו כי אלוה עותני ומצודו עלי הקיף:

7

הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט:

8

ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים:

9

כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי:

10

יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי:

11

ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו:

12

יחד יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי:

13

אחי מעלי הרחיק וידעי אך זרו ממני:

14

חדלו קרובי ומידעי שכחוני:

15

גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם:

16

לעבדי קראתי ולא יענה במו פי אתחנן לו:

17

רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני:

18

גם עוילים מאסו בי אקומה וידברו בי:

19

תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי:

20

בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני:

21

חנני חנני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי:

22

למה תרדפני כמו אל ומבשרי לא תשבעו:

23

מי יתן אפו ויכתבון מלי מי יתן בספר ויחקו:

24

בעט ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון:

25

ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על עפר יקום:

26

ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה:

27

אשר אני אחזה לי ועיני ראו ולא זר כלו כליתי בחקי:

28

כי תאמרו מה נרדף לו ושרש דבר נמצא בי:

29

גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב למען תדעון שדין: