אסתר 18

1

ויען בלדד השחי ויאמר:

2

עד אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר:

3

מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם:

4

טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקמו:

5

גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו:

6

אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך:

7

יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו:

8

כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך:

9

יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים:

10

טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב:

11

סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו:

12

יהי רעב אנו ואיד נכון לצלעו:

13

יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות:

14

ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות:

15

תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית:

16

מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו:

17

זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ:

18

יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו:

19

לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו:

20

על יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער:

21

אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל: