בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

איוב 17

1

רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי:

2

אם לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני:

3

שימה נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע:

4

כי לבם צפנת משכל על כן לא תרמם:

5

לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה:

6

והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה:

7

ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם:

8

ישמו ישרים על זאת ונקי על חנף יתערר:

9

ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יסיף אמץ:

10

ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא אמצא בכם חכם:

11

ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי:

12

לילה ליום ישימו אור קרוב מפני חשך:

13

אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי:

14

לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה:

15

ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה:

16

בדי שאל תרדנה אם יחד על עפר נחת:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977