בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

איוב 14

1

אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז:

2

כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד:

3

אף על זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך:

4

מי יתן טהור מטמא לא אחד:

5

אם חרוצים ימיו מספר חדשיו אתך חקו עשית ולא יעבור:

6

שעה מעליו ויחדל עד ירצה כשכיר יומו:

7

כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל:

8

אם יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו:

9

מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע:

10

וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו:

11

אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש:

12

ואיש שכב ולא יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא יערו משנתם:

13

מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד שוב אפך תשית לי חק ותזכרני:

14

אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי:

15

תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף:

16

כי עתה צעדי תספור לא תשמור על חטאתי:

17

חתם בצרור פשעי ותטפל על עוני:

18

ואולם הר נופל יבול וצור יעתק ממקמו:

19

אבנים שחקו מים תשטף ספיחיה עפר ארץ ותקות אנוש האבדת:

20

תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו:

21

יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא יבין למו:

22

אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977