בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

איוב 13

1

הן כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה:

2

כדעתכם ידעתי גם אני לא נפל אנכי מכם:

3

אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ:

4

ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם:

5

מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה:

6

שמעו נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו:

7

הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה:

8

הפניו תשאון אם לאל תריבון:

9

הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו:

10

הוכח יוכיח אתכם אם בסתר פנים תשאון:

11

הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם:

12

זכרניכם משלי אפר לגבי חמר גביכם:

13

החרישו ממני ואדברה אני ויעבר עלי מה:

14

על מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי:

15

הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח:

16

גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא:

17

שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם:

18

הנה נא ערכתי משפט ידעתי כי אני אצדק:

19

מי הוא יריב עמדי כי עתה אחריש ואגוע:

20

אך שתים אל תעש עמדי אז מפניך לא אסתר:

21

כפך מעלי הרחק ואמתך אל תבעתני:

22

וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני:

23

כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני:

24

למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך:

25

העלה נדף תערוץ ואת קש יבש תרדף:

26

כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי:

27

ותשם בסד רגלי ותשמור כל ארחותי על שרשי רגלי תתחקה:

28

והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977